4,406 

Khóa học online: Lý thuyết Hóa 2023

👨‍🏫 GIẢNG DẠY
Thầy Lâm Mạnh Cường – Chuyên luyện thi hóa tại TPHCM và online.
Liên hệ tư vấn, giải đáp liên quan đến khóa học qua Facebook Lâm Mạnh Cường hoặc Zalo 0936975145.

🔰 MÔ TẢ
Khóa học gồm 1600 câu hỏi lý thuyết (chia thành 40 đề) và 400 câu đếm (chia thành 10 dạng).
Phần 1: 40 đề càn quét lý thuyết Hóa (1600 câu)
– Mã đề 301: Đề lý thuyết lần 1 (đã phát hành)
– Mã đề 302: Đề lý thuyết lần 2 (đã phát hành)
– Mã đề 303: Đề lý thuyết lần 3 (đã phát hành)
– Mã đề 304: Đề lý thuyết lần 4 (đã phát hành)
– Mã đề 305: Đề lý thuyết lần 5 (đã phát hành)
– Mã đề 306: Đề lý thuyết lần 6 (đã phát hành)
– Mã đề 307: Đề lý thuyết lần 7 (đã phát hành)
– Mã đề 308: Đề lý thuyết lần 8 (đã phát hành)
– Mã đề 309: Đề lý thuyết lần 9 (đã phát hành)
– Mã đề 310: Đề lý thuyết lần 10 (đã phát hành)
– Mã đề 311: Đề lý thuyết lần 11 (đã phát hành)
– Mã đề 312: Đề lý thuyết lần 12 (đã phát hành)
– Mã đề 313: Đề lý thuyết lần 13 (đã phát hành)
– Mã đề 314: Đề lý thuyết lần 14 (đã phát hành)
– Mã đề 315: Đề lý thuyết lần 15 (đã phát hành)
– Mã đề 316: Đề lý thuyết lần 16 (đã phát hành)
– Mã đề 317: Đề lý thuyết lần 17 (đã phát hành)
– Mã đề 318: Đề lý thuyết lần 18 (đã phát hành)
– Mã đề 319: Đề lý thuyết lần 19 (đã phát hành)
– Mã đề 320: Đề lý thuyết lần 20 (đã phát hành)
– Mã đề 321: Đề lý thuyết lần 21 (đã phát hành)
– Mã đề 322: Đề lý thuyết lần 22 (đã phát hành)
– Mã đề 323: Đề lý thuyết lần 23 (đã phát hành)
– Mã đề 324: Đề lý thuyết lần 24 (đã phát hành)
– Mã đề 325: Đề lý thuyết lần 25 (đã phát hành)
– Mã đề 326: Đề lý thuyết lần 26 (đã phát hành)
– Mã đề 327: Đề lý thuyết lần 27 (đã phát hành)
– Mã đề 328: Đề lý thuyết lần 28 (đã phát hành)
– Mã đề 329: Đề lý thuyết lần 29 (đã phát hành)
– Mã đề 330: Đề lý thuyết lần 30 (đã phát hành)
– Mã đề 331: Đề lý thuyết lần 31 (đã phát hành)
– Mã đề 332: Đề lý thuyết lần 32 (đã phát hành)
– Mã đề 333: Đề lý thuyết lần 33 (đã phát hành)
– Mã đề 334: Đề lý thuyết lần 34 (đã phát hành)
– Mã đề 335: Đề lý thuyết lần 35 (đã phát hành)
– Mã đề 336: Đề lý thuyết lần 36 (đã phát hành)
– Mã đề 337: Đề lý thuyết lần 37 (đã phát hành)
– Mã đề 338: Đề lý thuyết lần 38 (đã phát hành)
– Mã đề 339: Đề lý thuyết lần 39 (đã phát hành)
– Mã đề 340: Đề lý thuyết lần 40 (đã phát hành)
Phần 2: 10 dạng đếm lý thuyết Hóa (400 câu)
– Mã đề 351: Đếm phát biểu hóa hữu cơ 12 (đã phát hành)
– Mã đề 352: Đếm phát biểu hóa hữu cơ 11 (đã phát hành)
– Mã đề 353: Đếm chất hữu cơ trong dãy (đã phát hành)
– Mã đề 354: Đếm theo chuỗi phản ứng hữu cơ (đã phát hành)
– Mã đề 355: Đếm theo thí nghiệm hữu cơ (chưa phát hành)
– Mã đề 356: Đếm phát biểu hóa vô cơ 12 (chưa phát hành)
– Mã đề 357: Đếm phát biểu hóa vô cơ 11 (chưa phát hành)
– Mã đề 358: Đếm chất hữu cơ trong dãy (chưa phát hành)
– Mã đề 359: Đếm theo chuỗi phản ứng vô cơ (chưa phát hành)
– Mã đề 360: Đếm theo thí nghiệm vô cơ (chưa phát hành)
Học thử một số bài miễn phí tại Youtube.

📖 TÀI LIỆU
Tất cả bài giảng đều được đính kèm file PDF để download và in.

💬 GIẢI ĐÁP
Trong quá trình học có bất cứ thắc mắc nào chưa hiểu về bài giảng hoặc bài tập trong khóa học, học sinh có thể nhắn tin trao đổi trực tiếp với thầy Lâm Mạnh Cường qua facebook (dùng tài khoản chính).

🎯 MỤC TIÊU
Rèn khả năng tránh sai lặt vặt, nắm chắc lý thuyết đặc biệt là dạng câu hỏi đếm ý, đếm chất.

THỜI HẠN
Từ khi đăng ký đến hết ngày 31/06/2023.

LƯU Ý
Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập tối đa là 3 thiết bị (kể cả khi đã đăng xuất).
Khi thiết bị thứ 4 đăng nhập vào, tài khoản sẽ bị khóa và không hoàn học phí.

Trạng thái
Chưa đăng ký
Học phí
400.000 đ
Bắt đầu

Nội dung khóa học

Phần 1: 40 đề càn quét lý thuyết
Phần 2: 10 dạng đếm lý thuyết Hóa

Không thể copy!