Hóa ĐH

phản ứng khử Clemmensen bàn luận

Phản ứng khử Clemmensen

Phản ứng khử Clemmensen cho phép khử nhóm carbonyl thành nhóm methylene, là phản ứng hữu cơ quan trọng và được sử dụng rộng rãi.

Phản ứng Friedel Crafts

Phản ứng Friedel Crafts – Alkyl, acyl hóa

Phản ứng Friedel Crafts hay được dùng để gắn các nhóm alkyl, acyl lên nhân thơm, được nghiên cứu rộng rãi và ứng dụng nhiều trong sản xuất.

hình phản ứng cộng Michael, Michael reaction

Phản ứng cộng Michael

Phản ứng cộng Michael là một trong những phản ứng quan trọng của hóa hữu cơ, đây là phương pháp đơn giản và hiệu quả cho để tạo nối C-C.

Phản ứng Cannizzaro

Phản ứng Cannizzaro

Bài viết phản ứng Cannizzaro trình bày về tác giả, phản ứng chung, cơ chế phản ứng, mở rộng thêm và một số bài tập áp dụng cho phản ứng này.

phản ứng chuyển vị Favorskii, cơ chế, ứng dụng 2

Phản ứng chuyển vị Favorskii

Bài giảng trình bày tổng quát và giải thích cơ chế phản ứng chuyển vị Favorskii, đồng thời mở rộng và ứng dụng phản ứng quan trọng này.

Khả năng phản ứng của Br2 trong các dung môi khác nhau

Bromine trong các dung môi

Bài viết về khả năng phản ứng cộng và oxy hóa của bromine trong các dung môi khác nhau như tetrachloromethane, nước và Br2 nguyên chất.

Mô hình nguyên tử Bohr - Tự Học Hóa đại cương

Mô hình nguyên tử Bohr

Bài này nghiên cứu về mô hình nguyên tử Bohr giải thích khả năng phát ra ánh sáng của các nguyên tử khi bị kích thích (quang phổ vạch phát xạ).

Bài đọc thêm chất chỉ thị pH

Chất chỉ thị pH

Bài đọc thêm về chất chỉ thị pH, trình bày khái niệm, sự thay đổi màu sắc và một số chất chỉ thị phổ biến như quỳ tím (thảo lam), phenolphthalein, …

Nguyên tố và đồng vị - Tự Học Hóa đại cương

Nguyên tố và đồng vị

Bài này ôn tập lại khái niệm nguyên tố, trình bày về khái niệm đồng vị, số khối, cách viết ký hiệu hóa học và tính khối lượng nguyên tử trung bình.

Không còn kết quả nào

Không thể copy!