New Logo THH

Trang tập hợp tài liệu

Tất cả bài viết

Hoc onine hoa 10
Lâm Mạnh Cường

Học online Hóa 10

Bài viết giới thiệu chi tiết về khóa học online Hóa 10 của thầy Lâm Mạnh Cường tại tuhochoa.vn gồm: Nội dung, Lộ trình, Tài liệu, Cách học, Hỏi đáp.

Phan-ung-oxi-hoa-khu
Lâm Mạnh Cường

Bài 15: Phản ứng oxi hóa khử

Bài giảng Phản ứng oxi hóa khử gồm: Số oxi hóa, Chất oxi hóa và chất khử, Phản ứng oxi hóa khử, Phương pháp thăng bằng electron.

Hóa học và phòng chống cháy nổ
Lê Hoàng Minh

Hoá học và phòng chống cháy nổ

Bài viết trình bày nguyên nhân và kiến thức về quá trình xảy ra cháy nổ, nguyên lý và phương pháp phòng chống, ngăn chặn quá trình này.

phản ứng khử Clemmensen bàn luận
Lý Đức Phát

Phản ứng khử Clemmensen

Phản ứng khử Clemmensen cho phép khử nhóm carbonyl thành nhóm methylene, là phản ứng hữu cơ quan trọng và được sử dụng rộng rãi.

Phản ứng Friedel Crafts
Lý Đức Phát

Phản ứng Friedel Crafts – Alkyl, acyl hóa

Phản ứng Friedel Crafts hay được dùng để gắn các nhóm alkyl, acyl lên nhân thơm, được nghiên cứu rộng rãi và ứng dụng nhiều trong sản xuất.

hình phản ứng cộng Michael, Michael reaction
Lý Đức Phát

Phản ứng cộng Michael

Phản ứng cộng Michael là một trong những phản ứng quan trọng của hóa hữu cơ, đây là phương pháp đơn giản và hiệu quả cho để tạo nối C-C.

Phản ứng Cannizzaro
Lý Đức Phát

Phản ứng Cannizzaro

Bài viết phản ứng Cannizzaro trình bày về tác giả, phản ứng chung, cơ chế phản ứng, mở rộng thêm và một số bài tập áp dụng cho phản ứng này.

phản ứng chuyển vị Favorskii, cơ chế, ứng dụng 2
Lý Đức Phát

Phản ứng chuyển vị Favorskii

Bài giảng trình bày tổng quát và giải thích cơ chế phản ứng chuyển vị Favorskii, đồng thời mở rộng và ứng dụng phản ứng quan trọng này.

Không còn bài viết nào