Đăng ký học

Vui lòng kiểm tra cẩn thận, email này được dùng để quản lý tài khoản và khôi phục lại mật khẩu nếu mất.
Học phí trên chỉ là tạm thời tại tháng này, tháng sau có thể thay đổi.
0 đ

Sau khi đăng ký thành công, bạn hãy chuyển khoản học phí vào tài khoản sau:

📌 Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam):
● Chủ tài khoản: Lương Mạnh Cầm
● Số tài khoản: 1027215734
● Chi nhánh: Sài Thành

Nội dung chuyển khoản là: [Họ và tên] + [Số điện thoại]
Vui lòng giữ lại thông tin chuyển khoản (ảnh màn hình hoặc biên lai chuyển tiền) đến khi vào học thành công.