Đăng ký học

Vui lòng kiểm tra cẩn thận, email này được dùng để quản lý tài khoản và khôi phục lại mật khẩu nếu mất.
0 đ

Sau khi đăng ký thành công, bạn hãy chuyển khoản học phí vào tài khoản sau:

📌 Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam):
● Chủ tài khoản: Lương Mạnh Cầm
● Số tài khoản: 1027215734
● Chi nhánh: Sài Thành

Nội dung chuyển khoản là: [Họ và tên] + [Số điện thoại]
Vui lòng giữ lại thông tin chuyển khoản (ảnh màn hình hoặc biên lai chuyển tiền) đến khi vào học thành công.