New Logo THH

Trang tập hợp sản phẩm

Tất cả sản phẩm

Sách hóa 12 nền tảng vô cơ 2023
160.000 đ
Lâm Mạnh Cường

Sách hóa 12 nền tảng vô cơ

Bài viết giới thiệu chi tiết về sách hóa 12 nền tảng vô cơ 2023, được biên soạn bởi thầy Lâm Mạnh Cường, dùng cho khóa học hóa 12 nền tảng

Sách hóa 12 nền tảng hữu cơ 2023
160.000 đ
Lâm Mạnh Cường

Sách hóa 12 nền tảng hữu cơ

Bài viết giới thiệu chi tiết về sách hóa 12 nền tảng hữu cơ 2023, được biên soạn bởi thầy Lâm Mạnh Cường, dùng cho khóa học hóa 12 nền tảng

Bảng tuần hoàn hóa học 2022
20.000 đ
tuhochoa

Bảng tuần hoàn hóa học 2022

Bài viết giới thiệu chi tiết về sản phẩm bảng tuần hoàn hóa học (tên nguyên tố theo tiếng Anh), được thiết kế bởi tuhochoa.vn, bản in năm 2022