Đặt hàng

Vui lòng kiểm tra cẩn thận, số điện thoại này để cho nhân viên giao hàng gọi.
Vui lòng điền cụ thể số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố và hạn chế viết tắt để tránh gây hiểu nhầm.
0 đ
Khuyến mãi tuần này: Tặng thêm 1 bảng tuần hoàn khi chọn hình thức chuyển khoản trả trước.

Nếu bạn chọn hình thức trả trước thì chuyển khoản vào một trong các tài khoản sau:

📌 Techcombank (Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam):
● Chủ tài khoản: Lương Mạnh Cầm
● Số tài khoản: 3825101998
● Chi nhánh: Quận 5, TPHCM

📌 Ví Điện Tử MoMo:
● Chủ tài khoản: Lương Mạnh Cầm
● Số điện thoại: 0936975145

Nội dung chuyển khoản là: [Họ và tên] + [Số điện thoại]
Vui lòng giữ lại thông tin chuyển khoản (ảnh màn hình, biên lai chuyển tiền, …) đến khi nhận hàng thành công.