Hóa đại cương

Mô hình nguyên tử Bohr - Tự Học Hóa đại cương

Mô hình nguyên tử Bohr

Bài này nghiên cứu về mô hình nguyên tử Bohr giải thích khả năng phát ra ánh sáng của các nguyên tử khi bị kích thích (quang phổ vạch phát xạ).

Nguyên tố và đồng vị - Tự Học Hóa đại cương

Nguyên tố và đồng vị

Bài này ôn tập lại khái niệm nguyên tố, trình bày về khái niệm đồng vị, số khối, cách viết ký hiệu hóa học và tính khối lượng nguyên tử trung bình.

Cấu tạo nguyên tử - Tự Học Hóa đại cương

Cấu tạo nguyên tử

Cấu tạo nguyên tử trình bày về các phát hiện ra thành phần nhỏ hơn của nguyên tử như electron, proton và neutron cùng các tính chất của chúng.

Học thuyết nguyên tử - Tự Học Hóa đại cương

Học thuyết nguyên tử

Học thuyết nguyên tử trình bày về quá trình tìm ra định luật bảo toàn khối lượng, định luật thành phần không đổi, dẫn đến Học thuyết của Dalton.

Không thể copy!