Hóa 11

Bài đọc thêm chất chỉ thị pH

Chất chỉ thị pH

Bài đọc thêm về chất chỉ thị pH, trình bày khái niệm, sự thay đổi màu sắc và một số chất chỉ thị phổ biến như quỳ tím (thảo lam), phenolphthalein, …

Không thể copy!