Bài đọc thêm

Khả năng phản ứng của Br2 trong các dung môi khác nhau

Bromine trong các dung môi

Bài viết về khả năng phản ứng cộng và oxy hóa của bromine trong các dung môi khác nhau như tetrachloromethane, nước và Br2 nguyên chất.

Bài đọc thêm chất chỉ thị pH

Chất chỉ thị pH

Bài đọc thêm về chất chỉ thị pH, trình bày khái niệm, sự thay đổi màu sắc và một số chất chỉ thị phổ biến như quỳ tím (thảo lam), phenolphthalein, …

Không thể copy!