Lê Hoàng Minh

Hóa học và phòng chống cháy nổ

Hoá học và phòng chống cháy nổ

Bài viết trình bày nguyên nhân và kiến thức về quá trình xảy ra cháy nổ, nguyên lý và phương pháp phòng chống, ngăn chặn quá trình này.

Không thể copy!