Khóa học online: Nền tảng Hóa 11

👨‍🏫 GIẢNG DẠY
Thầy Lâm Mạnh Cường – Chuyên luyện thi hóa tại TPHCM và online.
Liên hệ tư vấn, giải đáp liên quan đến khóa học qua Facebook Lâm Mạnh Cường hoặc Zalo 0936975145.

🔰 MÔ TẢ
Đây là khóa học online, học qua live stream kết hợp với video.
Khóa học gồm 101 bài học sau:

Bộ 15 bài học lấy gốc Hóa 10
01. Tóm tắt Nguyên tử (2 bài)
02. Tóm tắt Bảng tuần hoàn (2 bài)
03. Tóm tắt Liên kết (2 bài)
04. Tóm tắt Phản ứng oxh-khử (2 bài)
05. Tóm tắt Năng lượng (2 bài)
06. Tóm tắt Tốc độ phản ứng (2 bài)
07. Bổ sung Nguyên tử và Bảng tuần hoàn (1 bài)
08. Bổ sung Liên kết và Phản ứng oxh-khử (1 bài)
09. Bổ sung Năng lượng và Tốc độ phản ứng (1 bài)

Bộ 86 bài học Nền tảng Hóa 11
01. Tổng quan cân bằng hóa học (2 buổi)
02. Sự điện li và thuyết acid – base (2 buổi)
03. Cân bằng trong dung dịch nước (2 buổi)
04. Ôn tập chương 1 (4 buổi)
05. Đơn chất nitrogen (2 buổi)
06. Hợp chất nitrogen (2 buổi)
07. Đơn chất sulfur (2 buổi)
08. Hợp chất sulfur (2 buổi)
09. Ôn tập chương 2 (4 buổi)
10. Tổng quan hóa học hữu cơ (2 buổi)
11. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (2 buổi)
12. Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ (2 buổi)
13. Tách và tinh chế hợp chất hữu cơ (2 buổi)
14. Ôn tập chương 3 (4 buổi)
15. Alkane (2 buổi)
16. Alkene và alkyne (2 buổi)
17. Arene (2 buổi)
18. Ôn tập chương 4 (4 buổi)
19. Dẫn xuất halogen (2 buổi)
20. Alcohol (2 buổi)
21. Phenol (2 buổi)
22. Ôn tập chương 5 (4 buổi)
23. Aldehyde và ketone (2 buổi)
24. Carboxylic acid (2 buổi)
25. Ôn tập chương 6 (4 buổi)
GK1. Ôn tập thi giữa học kỳ 1 (6 buổi)
CK1. Ôn tập thi cuối học kỳ 1 (6 buổi)
GK2. Ôn tập thi giữa học kỳ 2 (6 buổi)
CK2. Ôn tập thi cuối học kỳ 2 (6 buổi)

Video bài giảng sẽ cập nhật vào Chủ Nhật hàng tuần.
Live stream cố định 1 buổi Thứ Ba hàng tuần từ 21:15 đến 22:15 (tất cả live stream đều được xem lại trong khóa học).
Lịch học cụ thể xem tại https://lammanhcuong.vn/11

📖 TÀI LIỆU
Học sinh sẽ được tặng 2 quyển sách bao gồm 25 bài học trên.
Tất cả bài học đều có file PDF để tự in thêm.

💬 GIẢI ĐÁP
Trong quá trình học có bất cứ thắc mắc hoặc chưa hiểu về bài giảng hoặc bài tập trong khóa học, học sinh có thể gửi câu hỏi vào nhóm lớp để thầy hoặc trợ giảng giải đáp.

🎯 MỤC TIÊU
Giúp học sinh nắm vững kiến thức Nền tảng Hóa 11 theo chương trình mới.

THỜI HẠN
Khóa học bắt đầu từ ngày 05/06/2024, hoàn thành tất cả bài học trong tháng 04/2025.
Học sinh được xem lại cho đến hết tháng 05/2025.

LƯU Ý
Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập tối đa là 3 thiết bị (kể cả khi đã đăng xuất).
Khi thiết bị thứ 4 đăng nhập vào, tài khoản sẽ bị khóa và không hoàn học phí.

Trạng thái
Chưa đăng ký
Học phí
650.000 đ
Bắt đầu

Nội dung khóa học

LẤY GỐC HÓA 10
NỀN TẢNG HÓA 11

Không thể copy!