Hóa 10

Phan-ung-oxi-hoa-khu

Bài 15: Phản ứng oxi hóa khử

Bài giảng Phản ứng oxi hóa khử gồm: Số oxi hóa, Chất oxi hóa và chất khử, Phản ứng oxi hóa khử, Phương pháp thăng bằng electron.

Hóa học và phòng chống cháy nổ

Hoá học và phòng chống cháy nổ

Bài viết trình bày nguyên nhân và kiến thức về quá trình xảy ra cháy nổ, nguyên lý và phương pháp phòng chống, ngăn chặn quá trình này.

Không thể copy!