Giải đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Đề và đáp án chi tiết thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM thi ngày 13/07/2020, THCS ôn thi vào lớp 10 môn Hóa.
Giải đề thi chuyên hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu

Đề thi được đánh máy và giải chi tiết bởi thầy Lâm Mạnh Cường (chuyên luyện thi Hóa tại TPHCM). Mong đây sẽ là tư liệu hỗ trợ tốt cho các em học sinh ôn thi vào lớp 10 chuyên Hóa. Chúc các em vào được ngôi trường mơ ước, thỏa sức đam mê môn học trong 3 năm học ở bậc THPT.

Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Ngày thi 13/07/2020

Câu 1 (1,5 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Viết các phương trình hóa học theo hai chuỗi chuyển hóa sau:

Câu 1 thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu

Câu 2 (1,5 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Muối kiềm của kim loại M có công thức tổng quát là MCO3.nM(OH)2.mH2O. Nếu nung mẫu muối kiềm này đến khối lượng không đổi, thu được một hợp chất A (rắn) và hơi B, đồng thời khối lượng giảm 28,74% so với khối lượng mẫu ban đầu. Ngưng tụ hơi B thu được nước có khối lượng bằng 2/9 lần khối lượng A.

(a) Xác định công thức của muối kiềm.

(b) Hòa tan 54,56 gam muối kiềm trên vào 400 g dung dịch HCl 15,5%, thu được dung dịch C.
     i. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
     ii. Tính nồng độ % của (các) chất trong dung dịch C.

Câu 3 (1,5 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Axit polyphotphoric có công thức sau:

Câu 3 thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu

Hòa tan axit polyphotphoric vào lượng dư nước, sau đó đun nhẹ thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan. Trung hòa dung dịch A bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, kế tiếp cho lượng dư dung dịch MgSO4 vào dung dịch trên, thu được kết tủa B nặng gấp 1,578 lần khối lượng axit polyphotphoric đã dùng.

(a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

(b) Xác định giá trị n.

(c) Tính nồng độ % của dung dịch thu được khi hòa tan hoàn toàn 24,9 g axit polyphotphoric vào trong 200 g nước.

(d) Để điều chế axit polyphotphoric, thường nung hỗn hợp gồm P2O5 và H3PO4 khan. Giả sử khi nung tạo thành axit polyphotphoric có giá trị n như trên, hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 4 (1,5 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Trong khoảng 0–90 °C, liên hệ giữa độ tan C (mol/L) của Ca(OH)2 trong nước và nhiệt độ (t : °C) như sau:

C = –1,11×10–4×t + 1,79×10–2

(a) Độ tan của Ca(OH)2 thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng?

(b) Có tồn tại dung dịch Ca(OH)2 0,03 M trong khoảng 0–90 °C không? Giải thích.

(c) Cần cho bay hơi bao nhiêu mL nước từ 500 mL dung dịch bão hòa Ca(OH)2 ở 60 °C để thu được dung dịch bão hòa Ca(OH)2 ở 20 °C?

Câu 5 (1,0 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Butadien–1,3 có thể được tổng hợp từ etanol bằng cách đun nóng 370–390 °C có mặt xúc tác MgO–SiO2. Ngoài butadien–1,3 còn có hai sản phẩm phụ là XY. Hiệu suất chuyển hóa thành butandien–1,3 là 70%. Y cho phản ứng với oxi tạo thành X.

(a) Viết phương trình phản ứng hóa học (công thức cấu tạo viết gọn).

(b) Tính khối lượng etanol 95% cần thiết để tổng hợp 1 tấn butadien–1,3.

(c) Viết phương trình hóa học (công thức cấu tạo viết gọn) mô tả phản ứng polime hóa butadien–1,3 và cho biết ứng dụng của poli(butadien–1,3).

(d) Butadien–1,3 còn có thể được điều chế bằng cách cho C4H10 qua xúc tác ở 590–675 °C. Viết phương trình phản ứng dưới dạng công thức cấu tạo viết gọn.

Câu 6 (1,0 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Phản ứng của glyxerol với axit nitric (khử nước) tạo thành trinitroglyxerol. Trinitroglyxerol là một loại thuốc nổ, khi cho nổ tạo thành nitơ, oxi, cacbonic và hơi nước.

(a) Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng điều chế trinitroglyxerol từ glyxerol và phản ứng nổ của trinitroglyxerol.

(b) Nếu cho nổ 45,4 g trinitroglyxerol, tính số mol khí/hơi tạo thành.

(c) Khi cho nổ 1 mol trinitroglyxerol tạo thành 1448 kJ nhiệt lượng. Tính lượng nhiệt tạo thành khi cho nổ 1 kg trinitroglyxerol.

Câu 7 (2,0 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Phản ứng của butandien-1,3 với khí clo ở 250 ºC tạo thành 3 sản phẩm A1, A2, A3 đều có công thức phân tử C4H6Cl2. Đun nóng A1 trong dung dịch NaOH ở 85 ºC thu được B (C4H5Cl).

Trong điều kiện có xúc tác, B cho phản ứng polime hóa thành polime C. Hỗn hợp A2 và A3 cho phản ứng xủa phân có mặt lượng dư HCOONa ở 110 ºC tạo thành hỗn hợp D2 và D3 đều có công thức phân tử là C4H8O2. Hydro hóa hỗn hợp D2 và D3 có mặt xúc tác Ni/Al ở 100 ºC chỉ tạo thành một chất E (C4H10O2).

Hợp chất hữu cơ F (C8H10) có chứa một vòng benzen. Phản ứng của F với oxi trong không khí, có mặt xúc tác Co–Mn–Br tạo thành G (C8H6O4). Hợp chất G có 3 đồng phân và công thức cấu tạo đúng của G có các nhóm thế trên vòng benzen cách xa nhau nhất. Phản ứng của E với G tạo thành polime H. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra dưới dạng công thức cấu tạo (viết gọn).

Giải đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Giải câu 1 (1,5 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Giải câu 1 thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu

Giải câu 2 (1,5 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Giai cau 2a thi chuyen hoa 2020 2021 pho thong nang khieu
Giải câu 2b thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu

Giải câu 3 (1,5 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Giải câu 3 thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu

Giải câu 4 (1,5 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Giải câu 4 thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu

Giải câu 5 (1,0 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Giải câu 5 thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu

Giải câu 6 (1,0 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Giải câu 6 thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu

Giải câu 7 (2,0 điểm) - Đề thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM

Giải câu 7 thi chuyên Hóa 2020-2021 Phổ Thông Năng Khiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục

Sản phẩm

Bài viết mới

Không thể copy!